Членство в AIPPI

Членове на AIPPI са водещи специалисти в областта на интелектуалната собственост. Списък с актуалните членове на Българската Национална Група на AIPPI може да намерите по-долу. Ако желаете да се присъедините към БНГ на AIPPI или да получите информация относно членството, можете да се свържете с нас.

„Ай Пи Консултинг“ ЕООД
(чрез Иван Иванов)

Андрея Йорданов Андреев


„Ар Пи Партнерс“ ООД
(чрез Румен Митов)

Биляна Красимирова Стефанова
(АДД Димитров, Петров и Ко.)

Валентина Нешева
(„Патент Универс“ ООД)

Васил Павлов Павлов
(АДД „Павлов&Ко.“)

Венцислав Стоилов
(„Белла България“ АД)

Георги Цветанов Перев
(„Ирин Патент“ Ko.)

Десислава Любомирова Йорданова


Елена Божинова Милър
(„Бюро Патенти и Търговски Марки Божинов и Божинов“ ООД)

Иван Маринов Маринов
(„Ирин Патент“ Ko.)

„Искра Христова и Партньори“ ООД
(чрез Искра Христова)

Красимира Дамянова Цоцова
(„Интерюс“ООД)

Мартин Василев Захариев
(АДД Димитров, Петров и Ко.)

Никола Тоцев
(„Патентна агенция Тоцев и партньори“ ООД)

Олга Русева Сиракова
(„Интерюс“ ООД)

„Петошевич“ ЕООД
(чрез Петя Петрова)

Полина Йорданова Бакалова
(„Баристерс Груп“ ЕООД)

Радислава Андреева Косева


Румяна Стефанова Слабова
(“Ирин Патент“ Ko.)

Си Ем Ес Камерън Маккена
(чрез Невена Радлова)

„Софарма“ АД
(чрез Ивета Борисова)

Цветелина Асенова Читакова
(„Пейтънт Райт Консултинг“ ЕООД)

Андрей Иванов Андреев


„Арамакс“ ООД
(чрез Лилия Митова)

„Арсис Консултинг“ ЕООД
(чрез Биляна Мъгърдичан)

„Бюро Патенти и Търговски Марки Божинов и Божинов“ ООД
(чрез Божидар Божинов)

Валери Валериев Пенев


Велислава Иванова Попова – Миленкова
(„Ирин Патент“ Ko.)

Веселина Пенчева Пенева
(„Ирин Патент“ Ko.)

АДД „Гугушев и Партньори“
(чрез Йоанна Иванова)

АДД „Динова, Русев и Съдружници“
(чрез Милен Русев)

Зорница Димитрова


Иванка Емилова Георгиева


Йоана Бориславова Стратева
(„Събев и Партньори“)

Лиляна Любомирова Христова
(„Ар Пи Партнерс“ ООД)

Момчил Юриев Лазаров
(АДД „Павлов&Ко.“)

Николай Петров Игнатов


„Офейбеа Патент“ ООД
(чрез Тодор Даракчиев)

Петър Здравков Калпакчиев


Правда Бойкова
(„Патент Универс“ ООД)

Росица Георгиева Георгиева
(АДД „Павлов&Ко.“)

Севдалина Иванова Дрехемова
(АДД „Павлов и Ко.“)

Силвия Тодорова


Стоян Иванов Сираков
(„Интерюс“ ООД)

„Юлиaн Върбанов и Партньори“ ООД
(чрез Илиана Мухибян)