Членство в AIPPI

Членове на AIPPI са водещи специалисти в областта на интелектуалната собственост. Списък с актуалните членове на Българската Национална Група на AIPPI може да намерите по-долу. Ако желаете да се присъедините към БНГ на AIPPI или да получите информация относно членството, можете да се свържете с нас.

Списък с членове

„Ай Пи Консултинг“ ЕООД
(чрез Иван Иванов)

Андрея Йорданов Андреев


„Арсис Консултинг“ ЕООД
(чрез Биляна Мъгърдичан)

„Бюро Патенти и Търговски Марки Божинов и Божинов“ ООД
(чрез Божидар Божинов)

Васил Павлов Павлов
(АДД „Павлов&Ко.“)

Веселина Пенчева Пенева
(„Ирин Патент“ Ko.)

Десислава Любомирова Йорданова


Иван Маринов Маринов
(„Ирин Патент“ Ko.)

Йоана Бориславова Стратева
(„Събев и Партньори“)

Красимира Дамянова Цоцова
(„Интерюс“ООД)

Мартин Василев Захариев
(АДД Димитров, Петров и Ко.)

Никола Тоцев
(„Патентна агенция Тоцев и партньори“ ООД)

Олга Русева Сиракова
(„Интерюс“ ООД)

„Патент Универс“ ООД
(чрез Валя Нешева)

Петър Здравков Калпакчиев


Радислава Андреева Косева


Румяна Стефанова Слабова
(“Ирин Патент“ Ko.)

„Софарма“ АД
(чрез Ивета Борисова)

Цветелина Асенова Читакова
(„Пейтънт Райт Консултинг“ ЕООД)

Андрей Иванов Андреев


„Ар Пи Партнерс“ ООД
(чрез Румен Митов)

Биляна Красимирова Стефанова
(АДД Димитров, Петров и Ко.)

Валери Валериев Пенев


Велислава Иванова Попова – Миленкова
(„Ирин Патент“ Ko.)

Георги Цветанов Перев
(„Ирин Патент“ Ko.)

Елена Божинова Милър
(„Бюро Патенти и Търговски Марки Божинов и Божинов“ ООД)

Иванка Емилова Георгиева


„Искра Христова и Партньори“ ООД
(чрез Искра Христова)

Лиляна Любомирова Христова
(„Ар Пи Партнерс“ ООД)

Момчил Юриев Лазаров
(АДД „Павлов&Ко.“)

Николай Петров Игнатов


„Офейбеа Патент“ ООД
(чрез Тодор Даракчиев)

„Петошевич“ ЕООД
(чрез Петя Петрова)

Полина Йорданова Бакалова
(„Баристерс Груп“ ЕООД)

Росица Георгиева Георгиева
(АДД „Павлов&Ко.“)

Севдалина Иванова Дрехемова
(АДД „Павлов и Ко.“)

Стоян Иванов Сираков
(„Интерюс“ ООД)

„Юлиaн Върбанов и Партньори“ ООД
(чрез Илиана Мухибян)