За AIPPI и Българската национална група на AIPPI

AIPPI

AIPPI, или Международната Асоциация за Закрила на Интелектуалната собственост, е водеща световна организация, посветена на подобряването и защитата на интелектуалната собственост. Тя е политически неутрална организация с нестопанска цел със седалище в Швейцария, която в момента има почти 9000 членове, представляващи повече от 100 страни. AIPPI е основана през 1897-ма година, скоро след подписването на Парижката Конвенция за Закрила на Интелектуалната Собственост през 1883-та година, като през същата година е проведен и първия конгрес на организацията. В началото конгресите са се провеждали ежегодно, както е и към настоящия момент. В дългата си история, AIPPI е приела повече от 700 резолюции и доклади. Представянето на тези резолюции и доклади на международни правителствени организации, по-специално на СОИС, е допринесъл значително за развитието, усъвършенстването и хармонизирането на международната закрила на интелектуалната собственост

Основната цел на AIPPI е да се извършва научна работа в областта на интелектуалната собственост. Това привлича водещи специалисти, корпорации, академици и други, с интереси в областта на интелектуалната собственост от всички краища на света. Срещите на AIPPI, на които се обсъждат въпроси и се работи в малки групи и в пленарни заседания, са примесени със социални функции, като предоставят отлична възможност за членовете да се срещнат и да изградят лични и професионални отношения. Освен изключително интересни от професионална гледна точка конгресите на AIPPI са и отлична възможност да се срещнете с водещи специалисти в областта на интелектуалната собственост от цял свят.

За повече информация относно дейността на AIPPI в детайли, посетете сайта на AIPPI.

Българска национална група на AIPPI

Членовете на Българската Национална Група (БНГ) на AIPPI са активни в експертните комисии на AIPPI, както и други търговски асоциации. Като активен член на AIPPI, членовете на БНГ подготвят и представят отговори по работните въпроси на AIPPI всяка година и по този начин допринасят за работата на AIPPI като цяло. Отделно от това БНГ на AIPPI взима активно участие в развитието на интелектуалната собственост в рамките на България, като изразява становища по законопроекти, касаещи областта на Интелектуалната собственост, в това число и Закона за Марките и Географските Означения, Закона за Патентите и Регистрацията на Полезни Модели, проекта за Закона за Представителите по Интелектуална Собственост и други.

БНГ на AIPPI също така има за цел обучение на своите членове в областта на интелектуалната собственост и е организирала и организира семинари с национални и международни експерти от най-високо ниво за лектори и панелисти.

Активни членове на БНГ на AIPPI са водещи професионалисти и кантори, специализирани в областта на интелектуалната собственост, както и големи предприятия. Всички членове на AIPPI са задължително и членове на съответните национални групи.

УСТАВ на БНГ на AIPPI

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БНГ НА AIPPI


Ивета Борисова


Председател на УС на БНГ на AIPPI

Петър Калпакчиев


Заместник-председателна УС на БНГ на AIPPI

Йоана Стратева


Секретар
Стоян Сираков


Ковчежник

Биляна Мъгърдичян


Член на УС на БНГ на AIPPI